ویژگی های پارکومتر هوشمند دها تک

  • نمایش جای پارک خالی در محدوده مورد نظر
  • قابلیت مسیر یابی تا محل پارک مورد نظر
  • سنسورهای زمینی خورشیدی
  • توان مصرفی پایین
  • انتقال اطلاعات به سرور جامع بر بستر GPRS
  • توانایی عملکرد مستقل دستگاه مرکزی در صورت اختلال در سرور اصلی
  • پایش مستمر سلامت سیستم پارکومتر

خدمات قابل ارائه به معلولین

ارائه محل پارک مخصوص جانبازان و معلولین، نمایش وضعیت محل های پارک مخصوص جانبازان و معلولین، ارائه اپلیکیشن تسهیلگر ثبت پارک از جمله خدماتی است که می توان با استفاده از این سامانه ارائه کرد.

خدمات برای رانندگان

خدمات قابل ارائه به کاربر

حصوص اطمینان از مجاز بودن محل پارک خودرو، عدم نیاز به ارتباط با پارکبان، مدیریت سیستم پارک خودرو به صورت هوشمند، تسهیل شناسایی محل پارک و ارسال پیام جابه جایی خودرو از محل پارک در لحظه از جمله خدماتی است که سیست پارک هوشمند به کاربران نهایی ارائه می دهد.

خدمات برای نیروی انتظامی

خدمات قابل ارائه به پلیس

از ویژگی های قابل ارائه به پلیس توسط پارکومتر هوشمند می توان به نمایش توثق های غیرمجاز، نمایش منطقه ای به همراه تعداد توقف، ارائه نرم افزار مبتنی بر وب جهت پایش وضعیت محل های پارک مجاز و … اشاره کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سامانه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پارکومتر هوشمند دهاتک
با ما تماس بگیرید